Dagen Zonder Vlees complot van pop-upidealisten

door The Vremde Mirror

Vlaanderen wordt de jongste tijd zwaar getroffen door een golf van pop-upidealisme. Een stroming die als nog gevaarlijker geboekt staat dan het Dirk Draulansisme. Dit alles ten gevolge van Dagen Zonder Vlees. Er lijkt de eerstkomende 40 dagen ook niet meteen een eind aan te komen aan deze nieuwe vorm van terreur.

Sojascheuten uit Brazilië: niets zo efficiënt om je ecologische voetafdruk te verkleinen.

Sojascheuten uit Brazilië: niets zo efficiënt om je ecologische voetafdruk te verkleinen.

Schokkend nieuws: achter het onschuldig ogende initiatief Dagen Zonder Vlees blijkt nu een groep van pop-upidealisten schuil te gaan met vertakkingen in heel Vlaanderen. Toch is het inzetten van het leger deze keer overbodig. Na 40 dagen ontmantelt deze terreurgroep zichzelf.

‘Door de zonnepanelenmoeheid moesten pop-upidealisten wel met iets vindingrijks op de proppen komen,’ vertelt trendwatcher Sigiswald Blindstra die het succes van Dagen Zonder Vlees achteraf wist te voorspellen. ‘En dat werd veertig dagen geen vlees eten en daar heel veel heibel rond maken. Een schot in de roos.’

‘Pop-upidealisten denken de wereld te veranderen door zichzelf overbodige luxe te ontzeggen, creëren een hype om hun onmenselijke opofferingen in het zonnetje te zetten en kijken in hun met morele superioriteit opgewarmde fermettes om de vijf minuten naar hun Dagen-Zonder-Vleesaftelkalender en zuchten eens diep.’

‘Een geniaal concept,’ aldus Blindstra. ‘In plaats van zoals elk weldenkend mens vegetariër te zijn, is een pop-upidealist dat veertig dagen in een jaar en maakt er een hoop tamtam rond. Dat staat in schril contrast met de saaie doorsnee idealist die een heel jaar naar zijn idealen leeft en deze de evidentie zelve vindt. Pop-upidealisten verkopen zichzelf dus wel als idealisten, maar dat is louter profileringsdrang. Echt idealisme is anno 2015 een achterhaald begrip. Idealisme is herleid tot een vorm van consumeren en dient in de eerste plaats om jezelf een schouderklopje te mogen geven.’

Dagen Zonder Vlees begint stilaan ook buiten Vlaanderen aan populariteit te winnen. Zo is Duits bondskanselier Angela Merkel laaiend enthousiast. ‘Dagen Zonder Greece? Ik doe mee!’