Vox populi: ‘Latijn anno 2015 contradictio in terminis’

door The Vremde Mirror

Volgens de vox populi is de waarde van Latijn quasi nihil, laat staan dat het een lingua franca is en is Latijn spreken mutatis mutandis een actie voor personae non gratae. Idem dito voor Grieks. ‘Quod non,’ beargumenteren liefhebbers van het Latijn.

Een exit van het Latijn?

Een exit van het Latijn? Nog niet stante pede.

Een mordicus tegenstander van Latijn is Livius Scheire: ‘Acta fabula est. Tijd om tabula rasa te maken en de abdicatie van het Latijn voor te bereiden, idem voor het Grieks. Qui (sic) bono? Een status quo ad infinitum? Nil volentibus arduum. Argumenten genoeg. Nota bene Hitler was in 1945 aan het einde van zijn Latijn. Ergo Latijn is verdorven. Id est immoreel. Et cetera, et cetera.’

‘Een reductio ad Hitlerum, nihil novi sub sole. Moet het debat nu semper ad hominem gevoerd worden?’ vraagt Julius Augustyns, leerkracht Latijn zich af. ‘O tempora, o mores! Quo vadis? Latijn anno 2015 een contradictio in terminis. Quod non. Van alle talen is het Latijn in het hic et nunc de primus inter pares. In tijden van citius, altius, fortius is Latijn ipso facto het meest heilzaam. A fortiori is Latijn een modus vivendi die ad fontes gaat.’

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) hoopt op een snelle deus ex machina, maar vindt dat een discussie ad fundum in een ad-hoccommissie intra muros de facto a priori een conditio sine qua non is om te komen tot een consensus over een exit van het Latijn.’