Studente verlaat al scheldend examen diplomatie

door The Vremde Mirror

De 22-jarige Alizé, studente politieke wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen, heeft zich teruggetrokken uit haar mondeling examen diplomatie en onderhandelen. Dit na grote onenigheid met haar professor over de gestelde vragen.

‘Vuile kloefkapper. Grijze gratenkut met de grandeur van een grenspost tussen Griekenland en Albanië. Bitskommer.’ De UA werd gisterennamiddag opgeschrikt door enige consternatie. De 22-jarige Alizé verliet al scheldend en tierend haar mondeling examen diplomatie.

‘De prof vertoonde tijdens het examen weinig constructief gedrag,’ zo vertelt de woordvoerder van Alizé, die zelf geen commentaar wenst te geven. ‘Het voornaamste knelpunt waren de vragen. Die gingen over onderhandeltechnieken, terwijl zij zich meer richtte op manieren om een gesprek vriendschappelijk af te ronden. Alizé voelde al snel dat hij daar niet voor openstond en ze heeft dan maar zelf de stekker uit het examen getrokken. Een te betreuren zaak voor beide partijen.’

De prof hield het been stijf. ‘Ik sta altijd open voor rationele argumenten. Maar tijdens een mondeling examen de schoonmaakploeg bellen doet voor mij de deur dicht.’

De woordvoerder van Alizé laat de ware toedracht van dit voorval in het midden. ‘Een buis is een drama op persoonlijk vlak. Een streep door haar toekomst. Ze zal nu in de vakantie moet blokken tijdens het zonnen in plaats van te zonnen alleen. Als de wil bij de tegenpartij ontbreekt om mee te werken aan een duurzame oplossing moet je zelf het initiatief maar nemen.’

De bilaterale contacten tussen Alizé en haar professor staan momenteel op een erg laag pitje. Er zijn wonden geslagen en die moeten geheeld worden. Het heeft er daarom alle schijn naar dat ze ten vroegste in de tweede helft van augustus weer rond de tafel zullen zitten om tot een gelijk te komen.