Rik Torfs vervangt ‘vader’ in Onzevader door ‘paps’

door The Vremde Mirror

Rector van de KU Leuven Rik Torfs heeft verkondigd dat binnen en buiten de universiteitsmuren het woordje ‘vader’ in het Onzevader vervangen moet worden door het minder beladen ‘paps’. Zo moet religie weer catchy worden.

‘Vermits niemand nog weet dat met die vader *** bedoeld wordt, kan het evengoed vervangen worden door paps,’ zo redeneert Rik Torfs. ‘Het woord is slechts een laagje vernis van het hart. Het Onzevader mag dan wel van naam veranderd zijn, de boodschap blijft onveranderd.’

Onze Paps die in de Hemelen zijt. ‘Het wordt wennen,’ geeft ook Torfs toe. ‘Maar het staat veel dichter bij de leefwereld van de jongeren en potentiële kerkgangers anno 2015. Vader klinkt even oubollig als een faxende non die op Wouter Beke stemt. De kerken zullen weer vollopen zonder dat er een bekend persoon dient te sterven, in het huwelijk moet treden of zijn of haar plechtige communie moet doen.’

Paus Franciscus is dit voorstel niet meteen genegen en zou er zelfs al mee gedreigd hebben om de woorden ‘Rik Torfs’ uit de Bijbel te schrappen en te vervangen door het neutralere woordje ‘God’.