Gazastrook vangt te weinig Syrische vluchtelingen op

door The Vremde Mirror

Burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) is niet te spreken over het feit dat de Conventie van Genève die van Antwerpen ondermijnt. Hij vraagt zich daarom af of het niet beter is de Conventie van Genève af te schaffen.

De Conventie van Genève druist in tegen de Conventie van Antwerpen. Bart De Wever vindt de eerste conventie daarom achterhaald.

De Conventie van Genève druist in tegen de Conventie van Antwerpen. Bart De Wever vindt de eerste conventie daarom achterhaald.

‘Er is in West-Europa al een tijdje geen oorlog meer, dus echt nuttig is die Conventie van Genève niet,’ stipt De Wever aan. ‘Meer nog, al het gespuis uit het Midden-Oosten en Afrika denkt van die Conventie misbruik te kunnen maken door onze kanten uit te dobberen. Dat kan niet de bedoeling zijn.’

De Wever klaagt ook het gebrek aan solidariteit aan tussen de landen onderling. ‘Het is godgeklaagd dat bijvoorbeeld de Gazastrook weinig tot geen vluchtelingen opvangt. Waarom moeten die allemaal naar hier? Die kunnen ook naar daar en het is minder ver.’

In de plaats hiervan wil hij dat de Conventie van Antwerpen die van Genève vervangt. Wat staat er nu in de Conventie van Antwerpen? ‘Eigenlijk alleen maar evidenties,’ zo stelt De Wever alvorens hij begint op te sommen.

1. Het Schengenakkoord moet gevrijwaard blijven, mits het bouwen van een muur rond België, tussen Vlaanderen en Wallonië en rond het Schoon Verdiep.

2. Je mag vluchtelingen walgelijk vinden, zolang je je uitspraken maar begint met ik ben geen racist maar.

2.1 U bent per definitie geen racist wanneer u al eens op vakantie bent geweest in Turkije.

2.2 In het geval van Noord-Afrikaanse vluchtelingen die leven op de kap van het OCMW en de hardwerkende Vlaming die al heel zijn leven bijdraagt aan de sociale zekerheid zijn er geen beperkingen om je te uiten.

2.3 2.2 geldt ook voor wanneer een Noord-Afrikaanse vluchteling werk vindt. Dan pakt hij het werk af van de arme Vlamingen die hard willen werken.

3. Solidariteit met vluchtelingen is mooi zolang de economie hier niet onder lijdt. Gratis bestaat niet. Probeer eventueel opborrelende gevoelens uit te schakelen. Iedereen heeft al eens een zwak moment. Dat vluchtelingen mensen zijn, is een dooddoener. Vergeet dat vooral niet.

4. Vluchtelingen die in eigen land geen familie meer hebben, zullen die hier ook niet vinden. Ze kunnen dus beter teruggestuurd worden.

5. Vluchtelingen met een gsm of smartphone worden per direct naar hun land van herkomst teruggestuurd. Decadente luxepaarden. Of ze moeten de kusthoreca komen sponsoren en worden vervolgens pas teruggestuurd wanneer hun geld op is.

6. Dakloos zijn na een bombardement, familie en vrienden verliezen in de oorlog, geen nagel meer hebben om je gat te krabben, geen toekomstperspectieven en oorlogstrauma’s zijn relatieve begrippen. Het is in de eerste plaats een excuus voor het eigen falen.

7. Doe voor de rest niets wat niet in het regeerakkoord staat. Voor diamantairs, andere grote vermogens en uitbaters van sterrenrestaurants geldt een uitzondering. Dat spreekt voor zich.