Overzicht: wat verandert er vanaf 1 september?

door The Vremde Mirror

Morgen 1 september en traditioneel gaat dat gepaard met de nodige veranderingen. Vooral het onderwijs wordt getroffen door een lawine aan nieuwigheden. Een overzicht.

'Gert Verhulst is eigenlijk een geldwolf.'

‘Gert Verhulst is eigenlijk een geldwolf.’

  • Gratis B-attest bij aankoop Flair. 

En wie drie keer op de site van Newsmonkey belandt, moet een cursus Nederlands voor anderstaligen volgen op straffe van een C-attest.

  • Leerkracht Esthetica krijgt meer bevoegdheden

Leerkrachten Esthetica mogen behalve waanideeën verspreiden over hoe de kunst van Arne Quinze de wereld kan redden en met wasco’s op klasmuren mannetjes met veel okselhaar tekenen nu ook de lichten doven van het lokaal waar ze hebben lesgegeven. Dat is decretaal vastgelegd. De kans bestaat dat ze tegen 2020, mits een kleine aanpassing in het regeerakkoord, het klaslokaal ook op slot mogen doen.

  • Lessen Frans voortaan gegeven in het Engels

Een grootschalig proefproject in alle scholen van Antwerpen. Als het daar succes heeft, volgt de rest van Vlaanderen. De lessen Nederlands blijven er gewoon in het Plat Antwerps.

  • Sinterklaas wordt vervangen door een ontaarde discussie over Zwarte Piet

Kleuterjuffen gaan hierbij met elkaar in de clinch, terwijl de kleuters de gemoederen trachten te bedaren en pleiten voor een constructieve dialoog met wederzijds respect en veel chocoladekoekjes aan de onderhandelingstafel tot er één oppert dat Gert Verhulst eigenlijk een geldwolf is waarna een hoop kleuters beginnen te huilen en er alsnog een vechtpartij volgt.

  • Leerlingen zonder beperking komen automatisch terecht in het buitengewoon onderwijs

Dat zegt het M-decreet. Deze leerlingen zonder ADHD, autisme, dyslexie, platvoeten, ongelukkige jeugd, abonnement op Anderlecht of een bipolaire stoornis in het kwadraat voelen zich vaak niet thuis tussen al hun vriendjes die wel één van deze stoornissen hebben en gaan zich afzonderen. “Door ze te zetten bij lotgenoten gaan ze zich minder eenzaam voelen. Iets wat evenzeer geldt voor de ouders aan de schoolpoort,” stipt Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) aan.

  • A-attest topt lijst alfabetisch gerangschikte attesten

Op de tweede plaats staat het B-attest en op de derde plaats het C-attest. Geen verandering, maar wel bron van een verandering die op til is. Een A-attest is dientengevolge een statussymbool. Om de democratisering van het onderwijs te bevorderen, heeft aan het eind van het jaar elke leerling recht op een ABCD-attest. Zo moet het verschil tussen de slimme, de minder slimme, de nog minder slimme kinderen en Anthony Vanden borre weggewerkt worden.

  • Kleuterscholen mogen Pol en Soc aanbieden

Pedagogen vrezen evenwel dat deze kleuters een onoverbrugbare achterstand in hun ontwikkeling zullen oplopen ten opzichte van hun leeftijdsgenoten in het reguliere kleuteronderwijs.