Rik Torfs: ‘Antwerpen te klein voor één universiteit’

door The Vremde Mirror

‘Antwerpenaren zijn bij wijlen een geniaal volk, maar er zijn limieten,’ aldus sprak rector van de KU Leuven Rik Torfs tijdens zijn toespraak bij de start van het academiejaar. ‘Het is geen populaire boodschap, maar eigenlijk is Antwerpen te klein voor één universiteit.’

‘Een diploma van een universiteit in Antwerpen is niet hetzelfde als het diploma van een universiteit, een diploma van een universiteit is dan weer niet hetzelfde als een diploma van de KU Leuven.’ Zo opende rector van de KU Leuven Rik Torfs zijn toespraak.’

‘We mogen niet zwichten voor valse dilemma’s,’ vindt Torfs. ‘We kunnen nu wel doen alsof Antwerpen een universiteit verdient of hierover eloquent debatteren, maar ieder mens met een beetje intellect weet dat een idyllisch haventje geen criterium is om een universiteit neer te poten. We mogen het wankele evenwicht van onze kenniseconomie niet in gevaar brengen door duizenden Antwerpse boerenkinkels plots te gaan beschaven. Er is niemand die hiervan de gevolgen juist kan inschatten behalve ik. Die zullen niet te overzien zijn.’

‘Dit is geen pleidooi tegen de democratisering van het hoger onderwijs,’ benadrukt Torfs. ‘Maar elk systeem heeft zijn uitwassen en die dienen bestreden te worden. We kunnen de grenzen niet blijven verleggen. Waarom moet je in godsnaam ook in een oord waar op verkeersborden tussen elk woord een liggend streepje staat omdat de plaatselijke inboorlingen het anders niet begrijpen een volwaardig diploma kunnen krijgen?’

Toch wil Torfs niet alle bruggen opblazen met Antwerpen. ‘In Antwerpen gaat dat ook nogal moeilijk,’ besluit hij.