Regering herbekijkt Congolese onafhankelijkheid

door The Vremde Mirror

Is het nog van deze tijd om als West-Europees land geen kolonie in Afrika te bezitten? Over deze vraag buigt de regering-Michel zich.

Het is Belgisch premier Charles Michel (MR) zelf die een lans breekt voor Congo. ‘De wereld verandert. We moeten vooruit denken, anticiperen op de toekomst en goed in het oog houden waar ons nageslacht het meest bij gebaat is. België vervult op dat vlak al een voortrekkersrol, maar we moeten blijven innoveren. Nog niet alle geesten zijn er rijp voor, maar we horen ernstig na te denken over onze koloniale toekomst.’

Volgens internationale waarnemers zijn er geregeld onregelmatigheden bij verkiezingen in Congo. Ook zouden er weleens mensenrechten geschonden worden. Mag België een land met zo’n slechte reputatie uitbuiten, als een dweil uitwringen en de bevolking tot in het diepste van haar ziel vernederen?

‘We mogen niet in de val trappen op elke slak zout te leggen. Het is te allen tijde van essentieel belang om het evenwicht tussen ethische principes en economische belangen te bewaren,’ oordeelt Michel.

Een onafhankelijk studiebureau heeft in opdracht van de regering al berekend dat de totale oppervlakte van Congo mits de nodige kapvergunningen groot genoeg is om er exact één megalomaan winkelcomplex neer te poten.