Verkeersregels te veel gedoe voor automobilisten

door The Vremde Mirror

‘We moeten niet rond de pot draaien,’ meent Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). ‘Verkeersregels zijn voor automobilisten te veel last. Daarom is het de enige juiste beslissing ze voor deze nietige groep weggebruikers af te schaffen.’

We merkten dat automobilisten weleens twijfelden of ze hun voertuig op het fietspad mogen parkeren. Die terughoudendheid is nu niet meer nodig.

We merkten dat sommige automobilisten wat terughoudend waren om op het fietspad te parkeren. Die onzekerheid is nu weg.

‘Automobilisten zijn zeer kwetsbaar,’ oordeelt De Wever. ‘Er is niemand die voor zijn plezier voor een overstekende bejaarde stopt omdat die voorrang heeft. Dat duurt en dat duurt en tussentijds kon je wel de economie gered hebben, maar daar mag je niet aan denken of je wordt gek wat onze economie alleen maar meer schade berokkent.’  

‘Kortom, er gebeurt altijd wel wat,’ stelt De Wever. ‘Dus weg met die verkeersregels voor automobilisten. Het is een maatregel die de leefkwaliteit van ons allen ten goede komt. We pakken de parkeerproblematiek aan. Fietspaden worden nu toch maar op enkele momenten van de dag ten volle benut. En automobilisten zullen zich beter kunnen concentreren. Want ze moeten niet meer met en fietsers en voetgangers en hun smartphone tegelijk rekening houden.’

Lucien (59), trotse bezitter van een Mazda (16), is de bemoeienissen van buitenaf al langer beu. ‘Ik wil zelf kiezen of ik een fietser aanrijd of dat pas doe na hem eerst voorrang te verlenen. En hoe ik daarop reageer als hij schijnbaar morsdood blijft liggen. Verhaal ik de schade aan mijn wagen op de nabestaanden of reken ik alleen de kosten voor de behandeling van mijn trauma aan? Ik vind dat zoiets tot de privésfeer behoort.’

Bij sommige inwoners heerst er ongerustheid over het plan van hun burgemeester. Zij vrezen mogelijke chaos. De Wever sust hen. ‘Voor Antwerpen verandert er dus niks.’