Een goede Belg worden in 10 stappen

door The Vremde Mirror

Steeds meer Belgen verkeren in een staat van blinde angst nu een 22-jarige Irakese asielzoeker een panikerend meisje in de wildwaterbaan van een zwembadcomplex probeerde te redden. Schande! Zoiets doe je niet! Botsende culturen! Ongehoord! Terug ermee naar hun eigen land! Enfin, veel Belgen zijn zo razend, woedend en zinneloos dat ze de maatschappij waarin ze zijn grootgebracht aan het omtoveren zijn tot een walhalla van hardvochtigheid, stigmatisering en taalgebruik dat Filip Dewinter in de jaren 1990 even cru als ongepast vond.

Mensje redden in Koksijde? Opgesloten worden.

Mensje redden in Koksijde? Opgesloten worden.

Droevig en gevaarlijk kan u denken omdat de zaak wat betreft vele autochtone Belgen hopeloos en ook een beetje verloren is. Alle hoop rust dan ook op de schouders van hier aangespoelde vluchtelingen om de samenleving van een aftocht richting diepste oceaanbodems te behoeden. Maar hoe nu dat idyllische ideaalbeeld verwerven, dat van goede Belg? Dat lukt al in 10 stappen.

1. Ik maakte oogcontact met een blanke vrouw. Moet ik me nu aangeven?

Dom, dom, dom. Doe dit zo snel mogelijk. Je bent een vluchteling, dus je was haar aan het begluren.

2. Begluren?

Je joeg haar de stuipen op het lijf met je aanwezigheid. Haar fysieke integriteit kwam in het gedrang. Hoor die sirenes. De klopjacht is al bezig. Verstop je snel. Daar, een kast, daar vinden ze je niet.

3. Ogenblikje. Ik wist niet dat ik in een gesegregeerde, onvrije samenleving ben beland waar de minste vorm van communicatie tussen man en vrouw taboe is.

Nee nee, je verstaat het verkeerd. Dat geldt alleen voor mensen die op het zicht in een ander land zijn geboren. Oogcontact maken met een vrouw impliceert dat je haar wilde verkrachten.

4. Ah zo, zijn Belgische mannen dan zo’n toonbeeld van voorbeeldig gedrag?

Ja. Nee, eigenlijk niet zo. Autochtone mannen mogen vrouwen behandelen zoals ze willen. Machtsmisbruik is overal, dat blijkt ook uit de cijfers. 25% van de vrouwen is weleens verkracht door haar partner, 13% van de vrouwen door een vreemde.

5. Maar alle asielzoekers zouden dan op basis van hun afkomst niet welkom zijn in een zwembad omdat één Irakees een meisje zou aangerand hebben? En dat blijkt nu misschien zelfs een inschattingsfout te zijn?

Voor één zaak moet de waarheid altijd het onderspit delven: het bevestigd zien van eigen vooroordelen. Plat racisme wordt verkocht als logica, haat aannemelijk gemaakt. ‘Het zekere voor het onzekere nemen,’ heet dat dan.

6. Maar ben ik dan geen mens dat een gelijkwaardige behandeling verdient? 

De gedachte alleen al. Een object dat de nodige bijstand moet krijgen, dat ben je, omdat België ooit vervelende conventies heeft ondertekend die dat voorschrijven. Niet uit empathie of menslievendheid, maar dik tegen onze goesting. Vergeet dat niet.

7. Hypocriet, niet?

De grootste morele deugd in dit land. Mocht hypocrisie olie zijn, er stonden hier alleen kastelen met gouden schoorstenen en platina dakgoten. Het heil van de vrouw is pas belangrijk als het is om angst voor alles wat vreemd is te rechtvaardigen. #wijoverdrijvenniet werd anders graag weggelachen. Ja, mensen zouden hun kotelet aan de kant schuiven mocht varkensvlees eten een islamitisch gebruik zijn.

8. Ik word er moedeloos van. Wanneer vertrekt de volgende bus naar Homs?

Nee, blijf nog even. Je was net zo goed bezig. Wie gaat er anders deze maatschappij ontmaskeren? Die bij het minste zuchtje tegenwind als een kaartenhuisje in elkaar zakt. Waar mensen nog nauwelijks in staat zijn om nuchter te handelen. Hysterisch reageren om niets. Laat staan te leven naar hun zogenaamd heilige normen en waarden. Te snappen dat mensen met een Syrisch, Irakees of Afghaans paspoort even hard mens zijn als die met een Belgisch paspoort. Wie zal…

9. Oké, oké. Ik geef het nog een kans: menselijke waardigheid, vrijheid en persoonlijkheid zijn toch het ultieme streven?

Ach, kom in een volgend leven maar eens terug. De burgemeester van Koksijde die alle asielzoekers de toegang tot het zwembad aldaar wilde ontzeggen, is geen lid van het Vlaams Belang. Wel een liberaal en hij kreeg hiervoor bijval van de partijtop.

10. Goed, ik snap het. Hoe bejegen ik vrouwen op de typisch Belgische, respectvolle manier?

Ga werken voor een krantensite, zetel in de jury van het populairste tv-programma in Vlaanderen of word gecoöpteerd senator bij N-VA.