Hannes’ cavia eet 40 dagen geen vlees

door The Vremde Mirror

De cavia van Hannes doet dit jaar mee aan de klimaatbewuste vastencampagne Dagen Zonder Vlees. Opmerkelijk omdat hij het publieke forum hiervoor niet opzoekt, noch een dagboek bijhoudt op Facebook of zich als een heroïsche martelaar gedraagt.

Caviaklein

‘Hij is anders ook niet zo gek op vlees, dat merkte ik al eerder op,’ vertelt Hannes.

‘Toch blijft het een moedige, onbaatzuchtige beslissing,’ vindt hij. ‘Zeker omdat je het niet aan hem merkt dat hij aan Dagen Zonder Vlees meedoet. Salami laat hij nu wel liggen, want tegenwoordig zit er in alles vlees. Je kan nooit voorzichtig genoeg zijn.’

Caviakenners kunnen dit gedrag perfect verklaren. ‘Cavia’s zijn niet de dieren die idealisme verwarren met geldingsdrang. Als je een beetje verstandig bent en dus oordeelt dat vlees eten nefast is voor mens en natuur, het niet strookt met een gezond normen- en waardenpatroon, dat het dan krankjorum zou zijn vaker dan zelden vlees te consumeren. Cavia’s vinden dat te vanzelfsprekend om uit te spreken. Daarom lees je haast nooit een pathetisch opiniestuk zwelgend in een overdosis wegwerpidealisme van ze. Dat onderscheidt cavia’s van de mens.’

Ook de cavia van Hannes vindt dit een privéaangelegenheid en wenst hier voorts niet over te communiceren.

Toch is Hannes licht bevreesd dat er meer aan de hand is met zijn cavia. ‘Het zou een schok zijn dat hij niet alleen een herbivoor blijkt, maar ook een vegetariër. Dat hoor je wel vaker.’