Menselijk contact tussen prof & student net vermeden

door The Vremde Mirror

Een gewoon hoorcollege aan de KU Leuven is bijna uitgedraaid op een vorm van menselijk contact tussen een professor filosofie en een studente. De universiteit is een tuchtonderzoek gestart.

zonnebloem1

Het incident vond maandagnamiddag plaats in een aula van de KU Leuven. Volgens verschillende ooggetuigen vroeg een professor filosofie aan een studente die als laatste binnenkwam om de deur achter zich te sluiten. De studente liep daarop heel hard weg en kon zo maar net ontkomen.

Het contact was plots niet meer transcendentaal, maar menselijk. ‘Een kwalijke evolutie,’ beseft ook rector van de KU Leuven Rik Torfs die de zwaarwichtige feiten betreurt. ‘Het is niet omdat een prof zijn ivoren toren verlaat, dat hij terstond moet zwichten voor het geraffineerde niveau van de student.’

De prof is niet aan zijn proefstuk toe. In januari leek hij een in de les masturberende student toe te spreken, maar voor die van verbazing iets kon prevelen, begon de prof weer een uur in zichzelf te murmelen en de aula in een diepe coma te wiegen.

De schrik zit er bij studenten goed in. ‘Ik durf niet meer naar zijn colleges gaan,’ geeft Lore eerlijk toe. ‘De afgelopen les nog meende ik zijn warrig betoog te begrijpen tot hij in dezelfde zin de woorden axioma, apodictisch, epistemologie, Kant en desalniettemin liet vallen. Heel akelig.’