Zeven redenen waarom u niet verder hoeft te lezen

door The Vremde Mirror

U wilt dit artikel lezen, maar eerlijk gezegd raden we u dat met alle stelligheid af. Uw nieuwsgierigheid wordt nu pas echt geprikkeld. Denk er in ieder geval nog eens in alle rust over na. Alvast zeven redenen om u op andere gedachten te zetten.

kat

1. De titel laat niets aan de verbeelding over.
2. Naderhand zal dit nog de beste reden blijken.
3. ‘Met kamertemperatuur wordt de gangbare leeftemperatuur in een woonkamer of laboratorium bedoeld. De exacte hoogte verschilt afhankelijk van de context.’ (bron: Wikipedia)
4. Vanwege een syndicale actie verhuist de vierde reden naar plaats 7. De zevende reden schuift per uitzondering drie plaatsen op naar voren. Dank voor uw begrip.
5. Een verwijzing naar De Mol om actueel en relevant te zijn in de jaren negentig ontbreekt niet.
6. De kans dat u het toch doet is erg groot. Leest u op dit moment iets anders? U verdient een schouderklopje.
7. Zie reden 4.