Politiek gespin verstoord door sereniteit

door The Vremde Mirror

De misselijkmakende strategische spelletjes die politici en journalisten aan het spelen waren op de ruggen van de slachtoffers in Brussel werden vannacht grondig verstoord door een kort moment van sereniteit. Iedereen bleef opvallend rustig onder de gegeven omstandigheden.

wetstraat

‘De drie akeligste minuten van mijn leven.’ Een Staatssecretaris voor Asiel & Migratie die anoniem wenst te blijven beeft nog na. ‘Dit had nooit mogen gebeuren.’

Het was omstreeks 04.00 vannacht en geen verwijten, geen tweets, geen framing, geen banale opinies. ‘Het was alsof iedereen een moment van bezinning inlaste,’ vertelde VRT-journalist Ivan De Vadder vanochtend in het Extra Journaal van 04.45. ‘Mijn smartphone bewoog drie minuten niet.’

De Vadder maakte alles mee vanop de eerste rij. ‘Op het ogenblik zelf besef je niet direct dat je getuige bent van een historisch moment in de vaderlandse politiek. Je leeft als het ware verdoofd.’

‘Het is opmerkelijk hoe iedereen ondanks de sereniteit zo rustig bleef. De Wetstraat wordt hier gelukkig niet vaak door getroffen. Je verwacht dan eerder chaos en blinde paniek in plaats van kalmte,’ stipt De Vadder aan.

‘Pas na twee à drie minuten drong de ernst van de situatie tot politici en journalisten door. Die sereniteit speelt in de kaart van de terroristen, zij bepalen hoe wij leven. Er werd vol ongeloof gereageerd en geroepen alsmede werden er onverstandige tweets de wereld ingestuurd, analyses geschreven in wiens politieke kaart deze sereniteit speelt en werd de vraag gesteld wie er moet opstappen.’

De koning bood zijn ontslag al aan bij Ivan De Vadder, maar die weigerde dat pertinent.