Terrorist weet niet in welke politiezone hij zich bevindt (en blaast zichzelf op)

door The Vremde Mirror

IS is niet te spreken over de arbeidsomstandigheden voor terroristen in Brussel. Aanleiding is de dood van een werknemer die zichzelf uit wanhoop opblies omdat hij niet wist in welke politiezone hij zich bevond.

pz

‘Het is niet de eerste keer dat we zo mensen in Brussel kwijtspelen,’ fulmineert IS in een persbericht. ‘Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen?’

‘Gelet op de lappendeken aan politiezones is Brussel een ware nachtmerrie voor zelfmoordterroristen. Verricht maar eens oordeelkundig je werk zonder te weten in welke politiezone je bent. Ten einde raad besluiten zij steeds vaker zichzelf dan maar op te blazen.’

‘Het is al langer geweten dat de arbeidsomstandigheden in de hoofdstad van België voor zelfmoordterroristen niet conform de OESO-richtlijnen zijn. Toch keken de politici in deze failed state altijd de andere kant op. Criminele nalatigheid,’ besluit IS ongewoon fel.

De noodkreet van IS kan rekenen op veel bijval. ‘Ik begrijp ze heel goed. Niet elk achterlijk gat met een kerktoren en een sjampetter verdient een eigen politiezone,’ vertelt wijkagent Ludo van de politiezone ZARA (Zandhoven en Ranst).

IS sluit niet uit dat het zich volledig zal terugtrekken uit Brussel. ‘Alvorens willen we het diplomatieke overleg tussen de gemeenschappen, arrondissementen, politiezones, gewesten, provincies en gemeenten, bevoegde ministers, burgemeesters, minister-presidenten, magistraten, vakbondsafgevaardigden, bemiddelaars en voorzitters van alle politieke partijen nog een ultieme kans geven. We zijn geen onmensen.’