Onhandelbaar kind beantwoordt elke vraag met tweet Rik Torfs

door The Vremde Mirror

Een onhandelbaar kind beantwoordt vragen op overhoringen alleen met tweets van Rik Torfs. Ethisch dilemma: wat doe je ermee? Schorsen, zegt het CLB. Gewoon euthanasie, oordeelt moraalfilosoof Etienne Vermeersch.

Test Torfs

De negenjarige Mike is het onderwerp van een levendige discussie. Sedert de paasvakantie vult hij elke toets met tweets van Rik Torfs ongeacht de vraagstelling. Of het nu een test godsdienst, wiskunde of Nederlands is.

Het CLB vindt uitsluiting een gepaste straf. ‘Incapabele leerkrachten overdonderen met semidiepzinnig gewauwel zonder aanknopingspunt is onder negenjarige jongetjes een typische tactiek om hun intellectueel overwicht tentoon te spreiden.’

‘Het is schandalig inhumaan en het getuigt van een ongekende barbarij dat zo’n jong kind niet meteen uit dit onmiskenbaar zware lijden zonder zicht op beterschap wordt verlost.’ Aan het woord Etienne Vermeersch, die pleit voor euthanasie en vreest voor een ware pandemie. ‘Dit virus is gevaarlijker dan IS en de paus tegelijk.’

Mike blijkt ook een echt probleemgeval. Voor de paasvakantie terroriseerde hij de klas met uitspraken later filosofie te willen studeren. Meester Bruno erkent toen de ernst van zijn uitspraken te hebben onderschat. ‘Op dat moment sta je daar niet zo bij stil, je denkt oef geen Pol & Soc, maar nu vallen de puzzelstukjes in elkaar.’

In afwachting geeft Mikes school hem nog een tweede kans die deze met beide handen wil grijpen. ‘Hartelijke gelukwensen aan Karen Maex, nieuwe rector van de Universiteit van Amsterdam.’