Aparte rijstrook doet veiligheidsgevoel ladderzatte chauffeurs in verkeer stijgen

door The Vremde Mirror

Steeds meer stomdronken automobilisten voelen zich niet veilig op de baan. Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts (N-VA) erkent het probleem en voert daarom een aparte rijstrook in voor ladderzatte chauffeurs.

rijstrook

Op de rechterrijstrook rijden dronkaards, op de linkerrijstrook nuchtere chauffeurs.

‘Wie zich niet veilig voelt in het verkeer, zal zich onzeker voelen. Wie zich onzeker gedraagt, gaat fouten maken. Daarom is het belangrijk om het veiligheidsgevoel voor elke automobilist te doen stijgen.’

Door een aparte rijstrook te ontwikkelen voor enerzijds stomdronken, ladderzatte en beschonken chauffeurs en anderzijds nuchtere, denkt minister Weyts het aantal verkeersongevallen sterk te kunnen terugdringen.

‘Het is schrijnend dat deze maatregel een noodzaak is,’ vindt zuipschuit Marlies (35). ‘De roekeloosheid van nuchtere autobestuurders is werkelijk ongezien. Waar ze maar rechtdoor kunnen rijden, rijden ze rechtdoor. Ik wijk nooit van mijn zigzaglijn af.’

‘Beter laat dan nooit,’ stelt collega-alcoholist Gilbert (59). ‘Soms denkt een mens dat er eerst doden moeten vallen. Noem me een angsthaas, maar er waren dagen dat ik eraan twijfelde om achter het stuur te kruipen. Zover moest het dus komen.’