Lea heeft een punt, maar Andries kijkt naar de cijfers

door The Vremde Mirror

Een gezellige zaterdagavond onder zes vrienden op café eindigde abrupt toen Andries een gloedvol en inspirerend betoog van Lea afbrak met de suggestie om naar de cijfers te kijken.

cijfers

Een groepje vrienden wisselt voor een zaterdagavond diepzinnige inzichten uit. Het gaat over de toekomst van het speculatief realisme op Vanuatu in het post-Olga-Leyers-tijdperk, maar ook over luchtige thema’s als wereldvrede. Telkens de gedachtewisseling dreigt te verzanden, is er Lea die op de proppen komt met een originele invalshoek.

‘Zo had ik het nog niet bekeken,’ geeft Stijn toe. ‘Ja Lea, je hebt echt een punt,’ valt Lise hem bij. Lea glimt inwendig van trots. In veertig minuten en zeventien bierviltjes is er een nieuwe wereld geschapen, waar voor iedereen een plaats is, waar elk persoon zich kan ontwikkelen, waar rechtvaardigheid heerst, waar bakfietsen etcetera.

‘Maar als je naar de cijfers kijkt,’ pruttelt Andries tegen die stilzwijgend in een hoekje dit schouwspel gadeslaat, in het geniep zijn smartphone neemt en van de gelegenheid gebruikmaakt om naar Eurostat te surfen.

De rest van de avond groeit uit tot één ongemakkelijke stilte. Hanna en Stijn moeten onverwacht vroeger naar huis. Naar de reden van hun voortijdige afhaken is het gissen. Over een volgende samenkomst werd niet gecommuniceerd. Andries liet alvast weten er zin in te hebben.