‘Smiley Hitler plaatst Holocaust in ander perspectief’

door The Vremde Mirror

‘Wie zullen we vandaag deporteren? ;-)’ Een zinnetje afkomstig uit recent ontdekte correspondentie van Adolf Hitler. Tot nog toe dachten historici dat Hitler de Holocaust ernstig meende. ‘Deze smiley zet de deur open voor twijfel. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of Hitler de Holocaust ironisch bedoelde.’

hitler2

Een gevreesde dictator of een briljant ironicus, slachtoffer van zijn eigen uit de hand gelopen grap? Almaar meer historici denken dat Hitler het fanatisme in zijn tijd wilde blootleggen.

‘Door uit te zoeken hoe ver hij met ironie kon gaan, klaagde hij op meesterlijke wijze de tijdsgeest aan. Die was niet opperbest,’ preciseren historici. ‘Aanvankelijk gebruikte hij geen expliciete knipogen in zijn teksten. Die werden tot zijn grote verbazing ernstig genomen. Hoofdschuddend stelde hij vast dat ieder gevoel voor ironie ontbrak bij zijn medeburgers. Hij ging nog een stapje verder. Hoe duidelijk moet de knipoog zijn om als dusdanig te worden herkend? Het gebruik van een smiley scheen zelfs onvoldoende.’

‘In Duitsland heerste in die tijd een klimaat van angst en repressie dat ook uitdijde naar de omliggende landen,’ verklaren historici. ‘Hitler was een zeer belangrijke stem in het maatschappelijke debat. Naar hem werd er geluisterd.’

Toch vinden historici het vooralsnog te vroeg voor eerherstel. ‘Laten we eerst met een frisse blik 818 pagina’s Mein Kampf bestuderen. Misschien hebben we die altijd op een verkeerde manier gelezen.’

Zolang wacht Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) niet. ‘Ik wist het wel. Het is altijd hetzelfde liedje. Fout geïnterpreteerd door de nationaal-socialistische pers destijds en je ziet wat ervan komt. Die man heeft nooit nog een rustig leven kunnen leiden. Laat het een les zijn voor nu.’