Loze Leuzen Dag zamelt geld in voor Theo Francken

door The Vremde Mirror

De eerste editie van Loze Leuzen Dag stond geheel in het teken van staatssecretarissen voor Asiel en Migratie die hun dwangsommen niet kunnen of weigeren te betalen. Mensen uit Damascus, Aleppo en Homs verbroederden om zoveel mogelijk geld in te zamelen.

Een Syrisch benefiet voor deze arme stakker.

Een Syrisch benefiet voor deze arme stakker.

De Syrische benefietactie Loze Leuzen Dag leverde meteen 28.000 euro op. Hiermee kan Theo Francken een week stijfkoppig Vlaams Belang-kiezers paaien zonder zelf zijn broek te scheuren.

‘Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen,’ getuigt Sanharib, inwoner van Oost-Aleppo. ‘Syriërs zijn te veel met de kleine dagelijkse beslommeringen bezig. We maken ons te snel druk over dingen. Een vernield huis, een verwoest gezin, maar we vergeten hierbij makkelijk de ondankbare omstandigheden waarin staatssecretarissen van Asiel en Migratie in West-Europa moeten zien te overleven.’

Toch klinkt er ook kritiek onder de Syriërs. ‘De overheid trommelt nu burgers op om hun solidariteit te betuigen met noodlijdende stakkers, maar investeert zelf nauwelijks in ontwikkelingssamenwerking. Compleet waardeloos.’

De eerste editie leverde niet geheel verrassend een recordopbrengst op. Francken zelf reageert zeer emotioneel. ‘De vluchtelingencrisis is zwaar om te dragen. De solidariteit van de Syriërs doet deugd. Dit bewijst wat voor goed volk ze zijn. Als ik voor hen eens iets kan doen. Ze zijn altijd welkom.’