Politiek platform geeft verzamelaars van bibliotheekboetes een stem

door The Vremde Mirror

Elkeen heeft inmiddels zo wel zijn partijtje of burgerbeweginkje. Maar één stem horen we nauwelijks: die van mensen met achterstallige bibliotheekboetes. Een tamelijk grote groep die elke dag aanzwelt. Mathijs (24) wil hen nu een stem geven middels een vaag politiek platform.

Twee mannen die net hun bibliotheekboetes betaald hebben (onbekende schilder).

Twee mannen die zojuist hun bibliotheekboetes betaald hebben. (onbekende schilder)

‘Wie durft er op te komen voor mensen die hun bibliotheekboetes niet betalen?’ Een retorische vraag, maar Mathijs (24) geeft toch een antwoord. ‘Geen belangengroep, geen politieke partij, geen vertakt ondergronds lobbynetwerk, helemaal niemand.’

De nood om gehoord te worden is urgent. ‘Mensen denken bibliotheekboetes niet op de lange baan te kunnen blijven schuiven; ze zijn erg pessimistisch over de toekomst.’

Mathijs hekelt de perceptie. ‘Mensen met achterstallige bibliotheekboetes worden vaak op één lijn geplaatst met mensen die hun bibliotheekboetes te laat betalen. Dat wil ik nuanceren. Het is een zeer heterogene groep. Sommigen kunnen ze niet betalen, anderen hebben morele bezwaren tegen bibliotheekboetes, nog anderen zijn gewoon dieven.’

‘Het klinkt nog allemaal heel vaag en dat zal ook zo blijven,’ belooft Mathijs. ‘Maar de neteligste maatschappelijke thema’s zullen allemaal op een onduidelijke manier recht in het gezicht worden gekeken: achterstallige bibliotheekboetes.’

Vanessa (30) moest onlangs €0.68 ophoesten. ‘Dat bedrag kon makkelijk naar beneden afgerond worden. Dat vind ik ervan. Maar dat mag je niet meer zeggen en dus krop ik die emoties op.’ Voor Mathijs het bewijs: ‘Kijk, een waardevolle stem die niet gehoord wordt die vanaf nu haar zegje kan doen. Want daar doe je het uiteindelijk voor: om de maatschappij te veranderen.’

Het lidgeld van Mathijs’ politiek platform bedraagt jaarlijks €350.00.