‘Ouders willen niet naar oudercontact? Verplicht abortus!’

door The Vremde Mirror

‘Ouders in spe die bij het begin van de zwangerschap de intentieverklaring om rigoureus oudercontacten bij te wonen weigeren te ondertekenen, mogen nooit kinderen op de wereld zetten,’ vindt burgemeester van Mechelen Bart Somers (Open VLD). ‘Een kleine prikkel kan de bewustwording van mensen versterken.’

‘We kunnen nu wel oudercontacten verplichten, maar ik ben de eerste om te zeggen dat het geen steek houdt als beleidsmakers zelf geen inspanning leveren om deze maatregel te bekrachtigen. Daarom in geval van oudercontactonbereidwilligheid abortus bij wet verplichten.’

‘Het is vooral als bewustmaking bedoeld,’ benadrukt Somers. ‘Een herinnering dat ouders die oudercontacten afzweren in feite toch geen moer geven om hun kind en dus het niet waard zijn om het groot te brengen.’

‘In ruil zullen ziekenhuizen zich soepeler moeten opstellen,’ weet Somers. ‘Als we verplichten, moeten we er ook voor zorgen dat mensen die verplichting kunnen nakomen. Een abortus om 15 uur in de week is voor vele werkende mensen onhaalbaar. Abortus op het tijdstip van de zondagse mis moet kunnen. En twaalf, tweeëntwintig of tweeëndertig weken? Ook niets om moeilijk over te doen.’

Voorzitster van Open VLD Gwendolyn Rutten fluit Somers terug. ‘Te repressief. We moeten niet ontmoedigen, maar aanmoedigen. Vrouwen die uit eigen beweging abortus plegen omdat ze niet naar het oudercontact willen, krijgen een sticker in hun agenda. En zij die vijf stickers verzamelen een kruik K3-water.’