Crisis in tapijtsector: linkse ratten vertrekken massaal

door The Vremde Mirror

Linkse ratten werkzaam in de tapijtsector pakken massaal hun biezen. Zozeer dat de Vlaamse tapijtsector zich genoodzaakt voelt om Fransche ratten in dienst te nemen.

Het wordt anders snel gezegd, maar de Vlaamse tapijtsector verkeert in een diepe crisis. Die kan het onaangekondigde, collectieve vertrek van de linkse rat niet zomaar onder de mat vegen, daar de overige ratten alleen het werk niet kunnen bijhouden.

Bioloog Dirk Draulans typeert de linkse rat. ‘Het beestje bezit een hoop empathie en wil voor iedereen goed doen, in die mate dat het belemmerend kan werken. Ook is de linkse rat intelligenter dan de gemiddelde mens, ik meen zelfs superieur, omdat ze zich aldoor bedient van metaforisch en figuurlijk taalgebruik.’