Torfs trekt zich terug als verliezer rectorverkiezingen

door The Vremde Mirror

De KU Leuven moet op zoek naar een nieuwe verliezer van de rectorverkiezingen. Rik Torfs had een duidelijk mandaat van de kiezer gekregen voor deze ambt, maar hij heeft het te druk.

‘Een mens moet zijn plaats kennen in het leven, nederig zijn, de eigen beperkingen erkennen en in dit geval vaststellen dat er veel geschiktere verliezers zijn dan ikzelf,’ oordeelt Torfs.

‘Het zou alleen maar van hoogmoed getuigen om vier jaar lang als verliezer van de meest recente rectorverkiezingen door het leven te gaan, terwijl die rol me helemaal niet op het lijf geschreven is. In die mate zelfs dat het me humeurig, vermoeiend en cynisch maakt. Dan is er maar één wijze optie: de eer aan jezelf houden.’

Critici verdenken Torfs ervan te zijn opgestapt uit angst de komende 4 jaar ingesmeerd met pek en zijn columns in De Standaard door de Leuvense straten gejaagd te worden, zoals dat gebruikelijk gaat. Anderen wijzen erop dat dit verlies nefast is voor Torfs’ relevantie om in talkshows over een fazant met een bolhoed een mening te spuien, daar die anders al tamelijk bedenkelijk is.

De KU Leuven dient zo snel mogelijk weer nieuwe verkiezingen te organiseren om een verliezer aan te stellen, zo niet dreigt een onmachtsvacuüm.

Ofschoon hij het druk heeft, is Torfs zo ridderlijk de deur niet helemaal te sluiten. Zo liet hij al verstaan zich wel als winnaar van de rectorverkiezingen te willen engageren.