Volwassen spin-off van Theo Francken in de maak

door The Vremde Mirror

Theo Francken, de stoere held met veel praat die begint te blèren wanneer iemand hem met feiten tegenspreekt, krijgt zijn langverwachte spin-off voor volwassenen. Die wordt gelanceerd in aanloop van de verkiezingen van 2018.

Het in Vlaanderen vermaarde kleuterfiguurtje Theo Francken zal gematigd, doordacht en diplomatisch klinken. Het zal niet hengelen naar Facebooklikes- en volgers en zal Twitter niet gebruiken om valse informatie te verspreiden en te polariseren op kap van vluchtelingen. Theo wil in de spin-off niet langer ongeacht hoe de populairste zijn, wel het evenwichtigste beleid voeren.

‘De make-over was nodig,’ aldus de makers. ‘Theo verkleuterde almaar, terwijl hij wel ouder werd. Het mag een beetje realistisch blijven. We willen hem nu het wereldbeeld geven dat bij een volwassen man past. Geen vooroordelen, geen kleingeestigheid, geen goedkope en kortzichtige praatjes en uiteraard zal hij niet langer de taal van een kleuter bezigen. Theo zal elk menselijk individu als individu beschouwen, wat de afkomst ook is.’

De fans van het eerste uur kijken bevreesd naar deze trendbreuk. ‘Ik vrees voor de eigenheid van Theo,’ zegt Manu (57). ‘Ik snap dat men een ander publiek wil bereiken, maar als Theo niet meer ongefundeerd dingen kan roepen en mensen tegen elkaar kan opzetten, is het voor mij Theo niet meer.’

Het is maar de vraag of het een succes wordt. Een spin-off van Gwendolyn Rutten voor kleuters leidde eerder al tot het voorzitterschap van Open VLD.