97% van de ijsberen denkt dat de mens verantwoordelijk is voor de wetenschap

door The Vremde Mirror

Is de mens verantwoordelijk voor de wetenschap? Dat is het grote debat dat leeft onder ijsberen. Wetenschappers verwachten dat dit debat voor 2100 reeds een warme dood zal sterven. Wetenschappers die het klimaat nog sneller zien veranderen al voor 2060.

‘De mens heeft de wetenschap gecreëerd, dat die het nu ook maar oplost.’ Op het eerste gezicht een populistische kreet, maar onder ijsberen geldt dit als een algehele consensus. Maar liefst 97% van de ijsberen acht de mens verantwoordelijk voor de wetenschap en dus ook de opwarming van de aarde.

‘Sinds de wetenschap zegt dat de aarde opwarmt, warmt de aarde op. Stopt de mens de wetenschap, dan stopt ook de opwarming van de aarde,’ zo redeneert de gewone ijsbeer op de poolkap, spreekwoordelijk dan.

De sceptici van deze theorie zijn met weinig. ‘Het is politiek incorrect en je mag het waarschijnlijk weer niet zeggen, maar de wetenschap heeft altijd al bestaan,’ polariseren deze ijsberen.

Slechts 3% van de ijsberen denkt dat de mens niet aan de basis ligt van de wetenschap. In deze kleine populatie duidt 100% de mens als grote schuldige aan van de opwarming van de aarde.