‘Alcohol is slecht volgens wetenschap, maar in moslimlanden leven ze minder lang, dus onderzoek deugt niet’

door The Vremde Mirror

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die slechts één glas alcohol per dag nuttigen een grotere kans hebben om te overlijden. ‘Fake news,’ aldus Jean (62). ‘In moslimlanden leven mensen minder lang dan hier. Ook tal van andere Twitteraars komen tot dezelfde conclusie, dat kan geen toeval zijn.’

Goed nieuws voor elkeen zonder alcoholprobleem die desondanks geprikkeld reageerde op de wetenschappelijke bevinding dat ook weinig alcohol nefast is voor uw gezondheid. Jean ontdekte de fout in het wetenschappelijk onderzoek na 5 minuten nadenken.

‘Hiervoor moeten die wetenschappers zo lang gestudeerd hebben. Om met overheidsgeld nodeloos paniek te zaaien. En de media dit maar gretig overnemen. Waar is ons kritisch denkvermogen gebleven?’

Volgens het onderzoek zou je een halfuur eerder sterven per glas alcohol. ‘Ik zou kunnen zeggen dat ik dan al zeven jaar dood moest zijn. Maar ik weet ook wel dat het aantal uren dat ik minder lang te leven zou hebben gemiddeld genomen zijn. Ik wil intellectueel eerlijk blijven en niet dezelfde fout maken als die kliek vooringenomen wetenschappers.’

Komt er een correctie van het onderzoek? Jean denkt van niet. ‘In hun ivoren toren zitten de onderzoekers verstrengeld in hun eigen grote gelijk. De uitkomst komt hen ook goed uit: het baat de islamisering van Europa. Daarom mijn oproep: laten we het bij de feiten houden, stoppen met dogmatisch denken en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek steunen dat de gevaren van alcohol minimaliseert.’