Lokale partij in de kijker: Forum voor Zonevreemde Tennisvelden (FvZT)

door The Vremde Mirror

In Boechout trekt op 14 oktober ’t Forum voor Zonevreemde Tennisvelden (FvZT) voor het eerst naar de kiezer. Met wie hebben we hier te maken?

Lijsttrekker Peter Philipsen stelt FvZT voor. ‘Ons belangrijkste strijdpunt: elk tennisveld dat een bouwovertreding is met rust laten. Geen regularisatie, geen bijkomende kosten, gewoon laten liggen.’

Philipsen beschrijft het probleem. ‘Het komt steeds vaker voor dat burgers in Boechout op de vingers worden getikt voor een illegaal tennisveld. Het gaat zelfs zo ver dat lieden die in Boechout een huis kopen maanden of jaren later via een ambtelijke brief moeten vernemen dat er een tweede tennisveld in hun tuin ligt. Niet hun keuze natuurlijk, maar zij zitten er wel mee.’

‘Afbreken of regulariseren: is dit de hardvochtige samenleving waarin we willen leven?’ vraagt Philipsen zich af. ‘Ik niet en voorts geen enkele Boechoutenaar, die dagelijks met deze problematiek wordt geconfronteerd. Wat is het volgende? De Boechoutenaar zijn illegaal golfterrein ontzeggen?’

Philipsen ontkent een one-issuepartij te zijn. ‘Hiernaast zijn we tegen alle woonprojecten die zich voltrekken grenzend aan mijn achtertuin.’

Hij mag ferme concurrentie verwachten van BAH (Boven Andermans Hoofd). BAH pleit voor een uitbreiding van de luchthaven van Deurne waarbij de vliegtuigen die er landen en vertrekken uitsluitend voor overlast zorgen in omliggende gemeenten.