De kerstmarkt: een beknopt historisch overzicht

door The Vremde Mirror

Of u nu aanhanger bent van de kerstmarkt of de wintermarkt, belangwekkend is in elk geval dat u vertrouwd bent met de kerstmarkttraditie. Opdat u tot een genuanceerde door feiten geschraagde opinie komt.

© Wikimedia Commons

Ca. heel lang geleden: God verplicht Noach te kiezen tussen een zondvloed en een kerstmarkt. Noach is 480 jaar en derhalve niet achterlijk. (christelijke traditie)

Ca. 2900 voor Christus: de Egyptische God van de intellectuele zelfoverschatting Ornelisis verbiedt de bouw van een piramide in Gizeh omdat daar naar jaarlijkse traditie een kerstmarkt plaatsvindt. Het volkje heeft het wel gehad met Ornelisis en negeert diens bevel. Uit wraak laat Ornelisis het een jaar lang glühwein op Gizeh regenen. (Egyptische traditie)

Ca. 2142 voor Christus: de kerstmarkt komt naar onze contreien overgewaaid. Er vallen meer doden dan u denkt.

33 na Christus: ene Jezus van Nazareth berooft zich van het leven op een kerstmarkt. De laatste worden van deze vooruitgangsprediker: ‘Lieve Heer, hoe kan Ik geloofwaardig hoop prediken als Mijn ogen dit hebben gezien? In acht genomen dat Ik van Gert Late Night officieel nog geen kennis heb.’

Tussendoor: pijnlijk genoeg heerst sindsdien de misvatting dat we de kerstmarkt aan Jezus van Nazareth te wijten hebben.

618 na Christus: Mohammed laat in een videoboodschap weten geen kerstmarkten in zijn naam te dulden. Hij krijgt plots veel volgelingen.

879 na Christus: het stadje Bruccia (Bruggia volgens andere bronnen) voert voor het eerst een wintermarkt in.

1302 na Christus: paus Pollus Manus Liberi XI ontdekt dat Bruggia een wintermarkt houdt ten nadele van een kerstmarkt en roept op tot een kruistocht naar Bruggia.

Ook in 1302 na Christus: in Bruggia ziet men Franse dagjestoeristen voor soldaten van het pauselijke leger aan. De lokale inboorlingen maken hen van kant, zij het dat zij ook forse verliezen kennen. En allemaal door een stommiteit. Niet te geloven eigenlijk.

1474 na Christus: een groot geleerde noemt de kerstmarkt een commercieel evenement dat niets met zingeving of geloof te maken heeft. Hij vindt geen gehoor, daar iedereen in die tijd dat sowieso al vond.

1914-1918 na Christus: de interesse in kerstmarkten kalft in snel tempo af. Hebben mensen een zinvollere bezigheid gevonden? Een generatie van burgers met smaak? Wie zal het zeggen?

1919-1939/1945-2018: na Christus: de trend blijkt evenwel maar tijdelijk.

2018 na Christus: mensen vrezen een stukje van zichzelf te verliezen wanneer het woord kerstmarkt en de kwaadaardige tumor in hun lijf zouden verdwijnen.