Rik, je had gelijk: de communisten zijn daar!

door The Vremde Mirror

In dit stuk verontschuldigen we ons bij Rik Torfs. Hij had gelijk. De communisten zijn daar! In Zelzate.

Beste Rik,

Je weet hoe wij over jou en je obsessie voor de communisten dachten. We vonden je een aansteller, omdat je vreesde voor een betere gezondheidszorg, betaalbare woningen en straatnamen vernoemd naar Lenin in plaats van Leopold II. Ootmoedig delen wij mee: je had gelijk. De communisten zijn daar! In Zelzate.

In alle eerlijkheid: wij zagen het probleem niet. Een persoonlijke anekdote die het een en ander verklaart: wij zochten het partijprogramma van de communisten op en dachten dat van de socialisten te lezen. (we hadden soortgelijks voor met het partijprogramma van N-VA dat we hielden voor dat van Vlaams Belang, dit geheel terzijde) Maar nu zijn ze daar! In Zelzate.

We dachten dat je opzettelijk aan selectieve blindheid leed. Enerzijds ontdaan zijn door de voorstellen en acties van extreemlinks zoals een vermogensbelasting, vluchtelingen voederen en propere lucht eisen, anderzijds niet opmerken dat rechts stapje per stapje de grenzen van het betamelijke verschuift zodat links inmiddels VLD anno 2000 betreft en extreemlinks de socialisten. En nu zitten we ermee! In Zelzate.

Wat hebben we je intellect onderschat. Mensen die pleidooien voeren voor gelijkheid zijn geen haar beter dan lieden die zich islamofoob en racistisch gedragen. Daarom ben jij columnist bij Het Laatste Nieuws en krijg je schouderklopjes van de Kamervoorzitter en wij niet. Maar nu is het te laat! In Zelzate.

We vonden het gek dat je nooit wat zei wanneer N-VA het Vlaams Belang plunderde als uitgehongerde straathonden een vuilniscontainer. Strijden tegen de communisten in Vlaanderen. Even gedurfd als koppen tegen een strandbal. Meenden wij tenminste. We dachten dat je in de gunst wilde komen van de macht. Oh, het tegendeel bleek waar! Want nu zijn de communisten aan de macht! In Zelzate.

We vonden het in al onze onwetendheid spijtig dat je tekeerging tegen een marginale partij en niet vaker de macht bevroeg in je hoedanigheid van opiniemaker en dies meer. Vragen genoeg, oordeelden wij. Wat waren wij mis. Rik, blijf alstublieft strijden tegen het Donkerrode Gevaar. Schud Vlamingen wakker! Voor je het weet trekken er weer hopen jongemannen als indertijd richting Rusland. Waar de communisten zitten! Zoals in Zelzate.

Daarom schrijven wij op deze dag dat we het einde herdenken van jaren nationalistische verstandsverbijstering: we hadden naar je moeten luisteren. Nu zijn de communisten daar! In Zelzate.

Alle goeds,

Hervé von Kwakkelstein, namens de voltallige redactie van The Vremde Mirror