Verbond van Volwassen Mannen die voor 300 meter naar de bakker de auto nemen vindt spijbelende kinderen onverantwoord

door The Vremde Mirror

Gisteren spijbelden 3.000 scholieren in Brussel voor het klimaat. Volgens het Verbond van Volwassen Mannen die voor 300 meter naar de bakker de auto nemen luidt de actie de neergang van onze beschaving in.

Het Verbond van Volwassen Mannen die voor 300 meter naar de bakker de auto nemen maakt zich ernstig zorgen. ‘Jongeren die het klimaat aangrijpen om te spijbelen. Kennen zij dan werkelijk geen enkele zin voor verantwoordelijkheid? Deden ze dit nu tegen een niet-bindend pact. Maar nee, voor een hobby als klimaat. Après nous, le déluge.’

‘De kritiek dat wij uit eigenbelang protesteren verwerpen wij,’ stelt het Verbond van Volwassen Mannen die voor 300 meter naar de bakker de auto nemen. ‘We doen het voor de kinderen. Het is vele makkelijker om je als cynische en defaitistische consument te gedragen en iedere aansprakelijkheid gebelgd van je af te schuiven dan na te denken over je handelen. Neem dat van ons aan.’

Het Verbond van Volwassen Mannen die voor 300 meter naar de bakker de auto nemen concludeert dat de toekomst de grootste bekommernis is van het Verbond van Volwassen Mannen die voor 300 meter naar de bakker de auto nemen.

Het Verbond van Volwassen Mannen die voor 300 meter naar de bakker de auto nemen wordt gesteund door de Kring van Veertigers en Vijftigers Die Jongeren Onverschillig Vinden Maar Tegen Geëngageerde Jongeren Zijn, het Syndicaat van Schaamteloze & Principevrije Consumenten, het Gezelschap der Apathische Twitteraars en Doorzichtige Opiniemakers, de Sociëteit van Cynische Zagen, Zeikers en Zanikers, de Vereniging van Verzamelde Conservatieve Mottenballen, de al even behoudsgezinde Liga die Zelfs Haar Naam Niet Durft Te Veranderen, de Unie van Politici die Ook Maar Wat Doen & Liever Niet Te Veel en Geert Noels.