Rutten: ‘Kinderen uitwijzen naar land waar ze nooit zijn geweest in belang score Maggie in HLN-poll’

door The Vremde Mirror

Voorzitster van Open VLD (liberale partij) Gwendolyn Rutten (liberale politica) denkt dat er nog meer kinderen het land kunnen uitgezet worden uit electoraal opportunisme. ‘Als ik moet kiezen tussen een kind van wie ik het dossier niet ken of de populariteit van Maggie, weet ik het wel.’

‘Het is voor de perceptie van groot belang nu en dan een kind uit te zetten naar het land van herkomst waar het kind nog nooit is geweest,’ stelt Rutten. ‘Waarom zouden we het verwijt een humaan asielbeleid te voeren uitlokken als we evengoed de toekomst van een volstrekt perfect geïntegreerd gezin compleet kunnen verwoesten?’

‘We doen er dus goed aan om de mensen het gevoel te geven dat we de natie beschermen tegen denkbeeldige indringers. En een kind is een bijzonder dankbaar instrument om aan te tonen hoezeer we op onze strepen staan.’

‘Het zijn maar kinderen wordt gezegd,’ parafraseert Rutten de kritiek. ‘Maar kinderen worden ook ooit volwassen en gevaarlijk. Bijvoorbeeld als ze hier in de politiek stappen en louter uit opportunisme mensonterende maatregelen verdedigen of zich verschuilen achter bureaucratische overwegingen zonder enig spoor van mededogen te tonen.’

‘Het is daarom in het belang van iedereen dat zulke kinderen worden uitgezet,’ besluit Rutten. ‘In dat van Maggie die de HLN-poll niet hoeft te vrezen. En in het belang van het kind. Want geloof me, zo wil je echt niet worden.’