De Tijd: ‘Klimaatmarsen gekaapt door mensen die opwarming aarde serieus nemen’

door The Vremde Mirror

Een onthullend stuk in De Tijd zorgt voor veel ophef. Volgens de kwaliteitskrant zitten er achter de klimaatbetogingen mensen die geloven dat de aarde opwarmt door menselijk toedoen.

Wie er achter de klimaatmarsen zit, was lange tijd onduidelijk. Sommigen vermoedden een complot van de moeder van Anuna De Wever die doelbewust een dochter baarde om het proletariaat van ieder juk te bevrijden. Anderen dachten gewoon aan Soros. Het blijkt de verbeelding te overtreffen.

De Tijd onthult vandaag het ware gezicht van de klimaatbetogers. Die menen dat de aarde opwarmt en politici dringend in actie moeten schieten. Hierbij laten ze zich beïnvloeden door wetenschappelijke rapporten. Dat ze zich laat leiden door deze verborgen agenda, maakt de beweging iets minder onschuldig en spontaan dan ze op het eerste gezicht lijkt, concludeert de krant.

Anuna De Wever (17) snikte: ‘We zijn ontmaskerd.’ Hierna werd ze onder oorverdovend boegeroep weggeleid. Volgens opiniemakers die zich soms met een journalist verwarren en journalisten die zich soms met een opiniemaker verwarren heeft ze de boel bewust gemanipuleerd.

‘Dat ze bezorgd is om het klimaat wekt op zijn minst een zweem van subjectiviteit en maakt haar als boegbeeld van de klimaatbeweging volstrekt ongeloofwaardig,’ stelt Ivan De Vadder.

Verder weet De Tijd te melden dat de moeder van Anuna haar dochter inlichtte over de klimaatverandering toen ze amper tien jaar was. De krant stelt de vraag of indoctrinatie van deze aard wel gepast is op een leeftijd dat kinderen nog niet ten volle al de weldaden van het kapitalisme en neoliberalisme kunnen beseffen.

Het spreekt voor zich dat de complete redactie van The Vremde Mirror de collega’s van De Tijd proficiat wenst met dit ongewoon knap staaltje onderzoeksjournalistiek.