Wouter Beke: ‘Niets doen heeft het meeste draagvlak’

door The Vremde Mirror

CD&V-voorzitter Wouter Beke belooft dat CD&V niets zal doen wanneer de partij mee mag besturen. ‘Wij gaan alleen in zee met partijen die niets willen verwezenlijken. Dat is voor ons een breekpunt, ja.’

© Wikimedia Commons

Als het van Wouter Beke afhangt, modderen de Vlaamse en federale regering verder aan. ‘Geen nieuwe wetten, geen beleid dat het land beter of slechter maakt, geen visie op de toekomst. Mensen hebben nood aan stabiliteit. Daarom laten we alles zoals het is. Dat is het meest haalbare.’

Beke legt uit wat er in de praktijk verandert: ‘Niks.’

‘Dit betekent dat de belastingen niet rechtvaardiger worden, ook niet onrechtvaardiger. De wachtlijsten blijven even lang. Er komen geen leerkrachten bij, maar er vertrekken er ook geen. Vlaanderen besteedt juist genoeg geld aan ontwikkelingssamenwerking. De armen blijven even arm, maar worden ook niet armer. We pakken niets van de rijken af, ze hebben het al hard genoeg te verduren, maar geven hun ook niets bij. België zal even veel CO2 uitstoten als het jaar voordien, niet meer, niet minder. De levensverwachting is prima nu, dus daar doen we niets aan. De meerderheid van de Vlamingen heeft geen last van racisme, ook dat besluiten we zo te laten. We blijven de pensioenleeftijd verhogen, besparen op de sociale zekerheid en onze klimaatambities terugschroeven. En dit is maar een deel van ons programma.’

Politicoloog Carl Devos looft CD&V: ‘Een zeer realistisch en evenwichtig programma. Iedereen kan zich er wel in vinden. Nooit een zo duidelijk beeld gekregen van het moedige midden. Sommige partijen hebben de neiging om de wereld rechtvaardiger en leefbaarder te maken. CD&V distantieert zich daar nu nadrukkelijk van en kiest voor de korte termijn. Hier kan links nog veel van leren.’