John Crombez, Wouter Beke en Gwendolyn Rutten zijn gaan luisteren naar wat er leeft bij de mensen

door The Vremde Mirror

De partijvoorzitters van de drie traditionele partijen zijn gaan luisteren naar wat er leeft bij de mensen. Dat leverde ettelijke inzichten op.

© Wikimedia Commons

John Crombez: ‘Ik heb veel racisme gehoord. Maar ook xenofobie, fascistoïde prietpraat, reactionaire kletskoek in het algemeen, stereotypen, een etnisch superioriteitsgevoel en de roep om een biologisch gefundeerde rassenhiërarchie in de grondwet vast te leggen. Maar als je uitlegt dat het niet zo eenvoudig is om hiervoor een tweederdemeerderheid te vinden, worden mensen boos. Geen verwijt, ik stel wel vast.’

Gwendolyn Rutten vult aan: ‘Mij viel vooral de rassendiscriminatie op, de onbegrensde vreemdelingenhaat, homohaat, islamofobie uiteraard en de totalitaire gedachten. Maar mensen dromen gelukkig ook nog. Van een witte masculiene dominantie op een bedje van misogynie in etnisch homogene staten bijvoorbeeld.’

‘Jullie zien toch enkele dingen over het hoofd, het is veel genuanceerder dan dat,’ weet Wouter Beke. ‘Ik hoorde pleidooien voor culturele zuiveringen alsook voor omvolking en een ongecorrumpeerde boreale wereld. En daarnaast rassentheorieën. Enerzijds bloed, anderzijds bodem. Zo zie je maar, de Vlaming is niet zomaar voor één gat te vangen.’

De drie voorzitters zijn het eens: ‘Het was heel leerrijk. We gaan de Vlaming niet in de kou laten staan. Met deze signalen gaan we aan de slag.’