Opinie: ‘Deze opinie voegt niets toe’

door The Vremde Mirror

Wat misten wij als zichzelf serieus nemend niet ernstig te nemen medium? Inderdaad ja, opiniestukken. We wilden deze rubriek eerst edito noemen, maar dat wekte associaties op met gonorroe, de zwarte dood en zelfs Jan Segers, zodoende wij voor het herkenbare opinie hebben gekozen. Bewijs ons ongelijk.

Treffende uitbeelding van niets, tenminste als u niets als een omkaderd wit vlak verzinnebeeldt.

Deze opinie voegt om meerdere redenen niets toe. We lichten er vier toe.

Ten eerste de inhoud. De lezer blijft van begin tot eind op zijn honger zitten. Ja goed, de opinie voegt niets toe. Dat is duidelijk. Maar mag het ietsje meer zijn?

Ten tweede de argumentatie. Er wordt maar wat gezegd, daarom is deze opinie echt slecht. Stop de subsidiestromen. Moskeeën. Verlichting. Voegt de opinie echt niets toe? Naar redelijk onderbouwde argumenten is het vruchteloos zoeken. Op die kritiek anticipeert de opinie wel gevat: ‘Daarom is het een opiniestuk.’ Als dit het hoogtepunt moet zijn.

Biddende bouwmeester in achter lintbebouwing verscholen linkse klimaatkerk vergeten.

Ten derde de opbouw. De opinie bevat fouten en geeft vijf redenen waarom deze opinie niets toevoegt. Voorspelbaar. Verrast niet. Saai.

Tot slot de titel. Die schreeuwt het eigenlijk uit. Deze opinie voegt niets toe.