Artikel over de dalende kwaliteit van het onderwijs, de jeugd van tegenwoordig enzovoort omdat het bijna 1 september is

door The Vremde Mirror

Het briljante aan dit artikel is dat linksachtige progressieve slimmerds de ironie van dit artikel meteen vatten en het geweldig zullen vinden enerzijds en anderzijds dat rechtse conservatieve stumperds dit artikel letterlijk interpreteren en het ook geweldig zullen vinden, waarmee zij komen te bewijzen dat ons onderwijs er inderdaad erg aan toe is en zij dus gelijk hebben en niet die progressieve slimmerds.

© Wikimedia Commons

De jeugd kan niks meer. Het onderwijs trekt op niks. In onze tijd!

Te veel vaardigheden, te weinig kennis. De jeugd weet niet meer wat werken is. Het moet allemaal fun zijn.

Alarmistische interpretatie van statistieken. Prima statistieken negeren. De koepels.

Politicus tweet: ‘Obsessie met gelijke kansen. Laat onze kinderen weer ekselleren.’ Veel likes, heel veel likes. Rik Torfs die dat gezien heeft.

Alarmbellen rinkelen. Zesjescultuur. Ann De Bie ergens.

Onderwijs moet leerlingen uitdagen om de beste versie van zichzelf te worden. De leerkrachten moeten weer lesgeven. Hersenen zijn onze belangrijkste grondstof.

Stop. Gwendolyn. Stop.

Kwalijk gemakzuchtige tweet van Geert Noels die met pertinent en diepzinnig wordt verward. Veel likes, heel veel likes. Rik Torfs die dat gezien heeft.

Mia Doornaert in De Afspraak. Geert Noels legt zijn tweet uit in Gert Late Night. James Cooke die duizelt van de inzichten.

Opiniestukkenmarathon van Maarten Boudry en Wouter Duyck. Echt geen elitescholen willen. Elitescholen willen.

Sven Ornelis die tweet dat hij geluk heeft gehad school te hebben gelopen in een tijd dat het onderwijs nog iets voorstelde en, merkt hij op ’s mans kenmerkend fijnzinnige wijze op, de scholen nog niet vol bosapen rondliepen. Sven Ornelis die de onbeschaafde reacties op zijn tweet hekelt en concludeert dat je echt niks meer mag zeggen in deze verrekt politiek-correcte tijden. Rik Torfs die dat gezien heeft.

Wachten op de reactie van Voka. Minder geld voor domme kinderen, meer geld voor slimme kinderen. De bedrijven.

Lezerspoll HLN: volgens de wetenschap vormt meertaligheid een grote meerwaarde voor het kind, wat vindt u? Capituleren voor de islam. Siegfried Bracke die de column van Rik Torfs hieromtrent deelt met lyrisch bijschrift.

Boosdoener zoeken waar Sven Ornelis zich iets bij kan voorstellen. De multiculturele samenleving die mislukt is. Theo gaat ons redden.