Vlaanderen stapt uit België en richt eigen België op

door The Vremde Mirror

Opvallende passage in het Vlaamse regeerakkoord. Vlaanderen stapt uit België en richt in de plaats een eigen België op.

© Wikimedia Commons

De toekomstige minister-president Jan Jambon (N-VA) licht de plannen toe. ‘Wij wilden uit België, maar CD&V en Open VLD wilden België absoluut behouden. Dus dan is het dit mooie compromis à la Belge geworden.’

Jambon is ambitieus. ‘Ons België zal tien keer duurder zijn, tien keer minder efficiënt en zal tegen 2024 twee keer zoveel intercommunales kennen. Wat we zelf doen, doen we beter. Dit zal veel kosten, klopt. Dat lossen we op door inburgeringscursussen betalend te maken. Maar zeg nu zelf, de Vlaming krijgt waar voor zijn geld.’

Het Vlaamse België zal liggen op de plaats waar het huidige België ligt. ‘Zo is er geen verwarring mogelijk,’ besluit een tevreden Jan Jambon.

In de wandelgangen valt te horen dat er reeds voorzichtige toenaderingspogingen tot het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben plaatsgevonden om het project mee te financieren. Zegt een N-VA-bron: ‘Zij liggen per slot van rekening ook op het Belgische grondgebied. Het zou weinig solidair zijn mochten zij niet hun steentje bijdragen.’

Elio Di Rupo (PS) reageerde al laconiek. ‘Is dat dan niet het concept van België?’