Dutroux volgt priesteropleiding

door The Vremde Mirror

‘Marc Dutroux volgt sedert vijf jaar een priesteropleiding in de gevangenis. Zo wil hij weer een plaats veroveren in de maatschappij,’ juicht zijn advocaat Bruno Dayez.

‘Geen verrassing voor wie Marc al is het maar een klein beetje kent. In zijn binnenste is Marc al zijn hele leven priester. Alleen had hij lange tijd een te eenzijdige opvatting van het priester zijn. Deze opleiding leert hem alle aspecten van het priesterschap kennen.’

Dayez denkt dat Dutroux een fantastische priester zal zijn. ‘Als een echte herder waakt hij met een buitengewoon gevoel van barmhartigheid over de grootste verschoppelingen der aarde. Hij is niet bang om zich onpopulair te maken, dat moet hij niet meer bewijzen. Ook weet hij als geen ander wat het is om luidop in zichzelf te praten.’

‘Zonde dat het zo lang moest duren eer hij zijn roeping vond,’ zucht Dayez. ‘Had hij als vrij man het priesterschap ontdekt, kon hij nu in alle sereniteit genieten van zijn pensioen in een Frans klooster.’

De eerste mis met Dutroux als hulppriester vindt als alles naar wens verloopt in de herfst van 2020 plaats en zal rechtstreeks te zien zijn op VTM dat de exclusieve rechten op alle misvieringen met Dutroux heeft gekocht. In het voorjaar van 2020 pakt VTM al uit met het eerste omkaderingsprogramma getiteld ‘Wie wordt de misdienaar van Dutroux?’.