Niet tevreden? Euthanasie ongedaan maken

door The Vremde Mirror

Open VLD en N-VA hebben de handen in elkaar geslagen. Wie kiest voor euthanasie bij een voltooid leven, krijgt de kans om terug te komen op die beslissing. Zij het eenmalig en slechts binnen de week na uitvoering.

‘Wie op sociale media het debat over euthanasie bij een voltooid leven een beetje volgt, krijgt mogelijk de indruk verplicht te worden om vroegtijdig het loodje te leggen. Het is allemaal wat genuanceerder,’ weet voorzitster van Open VLD Gwendolyn Rutten.

‘Mensen kunnen zelf kiezen om er een punt achter te zetten. Aanvankelijk stond in ons voorstel niets over een optie om de beslissing terug te draaien. Het absolute toppunt van zelfbeschikking. Mensen kunnen zelf bepalen wanneer ze eruit stappen en of ze er weer instappen.’

‘Wij vonden als N-VA het voorstel eerst te radicaal,’ vult Kamerlid Theo Francken aan. ‘Maar met dit systeem kunnen we leven. Bovendien kan het een nuttige tool zijn om de migratiecrisis te lijf te gaan. Iemand een spuitje geven is toch minder zwaarwichtig dan iemand naar Soedan of Afghanistan sturen en je hebt hetzelfde resultaat.’

Het proefproject in Vlaams-Brabant bij honderd transmigranten beoordeelt Francken als geslaagd. ‘Op één transmigrant na heeft geen enkele te kennen gegeven zijn euthanasie terug te willen draaien. De man in kwestie is gerepatrieerd naar een hiernamaals in eigen regio.’