Jambon aan cultuursector: ‘Stel zelf alternatieve regering voor’

door The Vremde Mirror

De cultuursector is bepaald niet opgetogen met de besparingen die de Vlaamse regering doorvoert. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) countert de kritiek: ‘Dat de cultuursector een alternatieve regering voorstelt.’

© Wikimedia Commons

‘We hebben ervoor gekozen om cultuur af te schaffen. Geen prioriteiten, te veel mensen met een eigen mening. Kijk, dat is een beleidskeuze. En op keuzes kun je altijd kritiek hebben. Dat de cultuursector nu zo heftig haar mening verkondigt, bevestigt de juistheid van mijn keuze.’

Jambon legt nu de bal in het kamp van de cultuursector. ‘We hebben ervoor gekozen om de hele cultuursector weg te saneren, maar ik daag de cultuursector uit om op een andere manier de hele cultuursector weg te saneren. Zo eenvoudig is dat niet.’

‘Ik ben het beu,’ geeft Jambon toe. ‘Zo beu. Kritiek geven is gemakkelijk. Maar zelf een regering vormen? Ho maar. Zageventen, als je het zo veel beter kunt: doe het dan zelf.’ En verongelijkt beende Jambon weg.

Deze middag heeft Kulderzipken bij koning Jozef de eed afgelegd als de nieuwe Vlaams minister-president.