The Vremde Mirror distantieert zich van artikel De Morgen

door The Vremde Mirror

Op de website van onze geliefde collega’s van De Morgen verscheen vanochtend een artikel met als titel Minister Demir bepleit waardebon voor tweedeverblijvers: ‘We gaan hen nodig hebben’. We wensen ons van dit artikel te distantiëren.

We schrijven dit statement met pijn in het hart. De Morgen is de referentie als het op satire aankomt. Denken we natuurlijk in de eerste plaats aan de columns van Carl Devos (pseudoniem?), prachtige metasatire, de zogezegd onpartijdige opiniemaker die met een sausje van wetenschappelijkheid het gerommel in zijn eigen buik poogt te verbergen. Et cetera.

We kunnen helaas niet anders dan ons te distantiëren van een artikel van De Morgen dat niets met satire te maken heeft. We zullen u ook vertellen waarom.

Citeren wij een typerende passage: “De tweedeverblijvers zullen de eerste toeristen zijn na de crisis. We gaan hen nodig hebben. Geef hen daarom een waardebon voor de lokale economie. Dat kan de toeristische relance vooruit helpen.”

Er zijn vele analogieën te bedenken: neem als variabele X een geprivilegieerde groep, als variabele Y een manier van geld uitgeven en als constante het woord ‘waardebon’. Bijvoorbeeld. X = Marc Coucke, Y = voetbalclub kopen, constante = waardebon.

Dat leidt tot: ‘Marc Coucke zal als eerste voetbalclubs kopen na de crisis. We gaan hem nodig hebben. Geef hem daarom een waardebon om een voetbalclub te kopen. Dat kan het Belgische voetbal vooruit helpen.’

Gemakkelijk, van de pot gerukt, maar dit valt nog aan slechte smaak toe te schrijven.

Wij maken politici belachelijk, dat erkennen wij grootmoedig, maar het mag nog een beetje fatsoenlijk blijven. Demir als een domme geit voorstellen, wat De Morgen in wezen doet, gaat voor ons een brug te ver. Maatschappijkritiek, ja. Laster, nee. Wij willen minister Demir op het hart drukken dat wij niet achter deze werkwijze staan. En dat wij haar zulke lachwekkende voorstellen nooit in de mond zouden leggen.

Satire balanceert op de slappe koord van werkelijkheid en fictie die waarachtigheid heet. ‘Het had waar kunnen zijn.’ Er is geen twijfel mogelijk dat hier geen sprake van is. Dit is een platte karaktermoord.

Het artikel is nog altijd niet offline gehaald. Het zou vanuit deontologisch oogpunt en voor de reputatie van de satirici over de hele wereld De Morgen sieren dat ze dat alsnog doet en excuses aanbiedt.

De voltallige redactie van The Vremde Mirror