Bart De Wever correct geciteerd

door The Vremde Mirror

Antwerpen | In een interview met het schier onbekende dagblad De Morgen werd Bart De Wever (N-VA) niet verkeerdelijk geciteerd. Het voorval deed zich twee weken geleden voor, maar komt door de beperkte oplage van De Morgen nu pas aan het licht.

‘Ik verslikte me in mijn koffie toen ik vanochtend mijn mails las,’ vertelt een verbouwereerde Bart De Wever. ‘Een medewerker wees me op een interview in De Morgen waarin ik op een vraag van een journalist letterlijk antwoordde: geen commentaar. En wat schrijft die journalist nu wat ik zei? ‘Geen commentaar.’ De letterlijke bewoordingen die ik gezegd heb, zijn ook zo in de media verschenen.’

‘Het is de zoveelste keer dat de pers haar boekje te buiten gaat,’ vervolgt De Wever. ‘Waar is die politieke neutraliteit? Die journalist weet maar al te goed door mij correct te citeren dat hij mij een kans ontzegt om in het verweer te gaan in de studio’s van De Zevende Dag, Café Corsari, Wakker Op Zondag, Reyers Laat, de Mia’s, Terzake en het VTM-nieuws. Dit kost mij kiezers. Het is godgeklaagd dat dergelijke lieden zonder notie van enige deontologie journalistiek mogen bedrijven.’

Politicoloog Carl Devos ziet onmiskenbaar een kentering in de geesten en spreekt van een uniek moment. ‘De traditie wordt hier in vraag gesteld. Normaliter worden De Wevers woorden niet getrouw weergegeven, hij haalt vervolgens een week zwaar uit in de media en ik schrijf er een onleesbaar opiniestuk over. Nu wordt De Wever buitenspel gezet, want hij kan zijn beproefde en succesvolle tactiek niet bovenhalen. Je kan er gewoon niet onderuit: na mijn eerste tv-optreden, de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde staatshervorming en mijn eerste college van het nieuwe academiejaar is dit toch wel de belangrijkste politieke gebeurtenis in het naoorlogse België.’