Hervé von Kwakkelstein verkeerd geciteerd

door The Vremde Mirror

Vremde | Gisteren verscheen bij de collega’s van Gazet van Antwerpen het meest spraakmakende interview sinds het begin van de mensheid. De gereputeerde journalist Ludwig Van Gelder sprak er met één van onze redactieleden, Hervé von Kwakkelstein, in kringen van The Vremde Mirror beter bekend als nakijkerd en manusje-van-alles. Helaas is hij in dit interview enkele keren verkeerd geciteerd.

‘Alles is parodie of ironie’, zou Hervé gezegd hebben. Dat is uiteraard niet zo. The Vremde Mirror is een eerbaar kwaliteitsmedium dat zich alleen toespitst op de werkelijkheid en deze voorziet van duiding, achtergrond en diepgravende analyses. Ironie en parodie is voor lieden die ter kwader trouw zijn en hun lezers op het verkeerde pad willen zetten. Schandelijke praktijken waar The Vremde Mirror zich bij dezen officieel wil van distantiëren.

Maar dat is niet alles. ‘Daarom gebruiken we pseudoniemen. Ikzelf schrijf onder de naam Hervé von Kwakkelstein’, lezen we even verderop. Deze passage en het woord ‘pseudoniem’ impliceren dat Hervé von Kwakkelstein Hervé von Kwakkelstein niet zou zijn. Een pijnlijke zaak. Hervé voelt zich gekrenkt tot in het diepste van zijn ziel en kampt hierdoor nu met een existentiële crisis en een zweertje aan zijn kleine teen.

Een volgende citaat. ‘De teksten zijn bij momenten hilarisch.’ Een objectieve journalist zou zoiets nooit schrijven. De teksten op The Vremde Mirror zijn waarheidsgetrouw, nimmer tendentieus en leggen altijd de vinger op de wonde. Zij pogen nooit hilarisch te zijn. Laat dat voor eens en voor altijd duidelijk zijn.

Nadien worden er in het desbetreffende artikel enkele beklijvende passages geciteerd die op The Vremde Mirror zijn verschenen. ‘Allemaal ironie uiteraard en de meeste hebben dit natuurlijk ook wel door,’ zou Hervé vervolgens gezegd hebben. Weerom een pijnlijk misverstand. Aangezien wij aan ironie niet meedoen, kunnen de lezers niks door hebben.

En last but not least: de titel. ‘Bloggers spotten met Vremde en met zichzelf’. Lachen met een grootmacht als Vremde ligt niet in onze aard, de belangen zijn daarvoor veel te groot. En spotten met onszelf al helemaal niet, dat pas niet bij het zakelijke imago van The Vremde Mirror. Omdat het niet voldoende kan benadrukt worden: de redactie van The Vremde Mirror kwijt zich van haar taak op een zelden geziene professionele wijze en legt daarbij de nodige ernstigheid aan de dag zodoende haar geloofwaardigheid niet op het spel te zetten. Het is dan ook pijnlijk om lezen hoe dit in één artikel helemaal onderuit wordt geschreven aan de hand van dingen die nooit gezegd zijn geweest.

The Vremde Mirror denkt nog na over eventuele verdere stappen, maar beseft dat de imagoschade toch al onherroepelijk is en dat het moeilijk is voor lokale dagbladen om dag in dag uit een even accurate berichtgeving aan de dag te leggen als The Vremde Mirror.