De Partij voor Politici komt op voor belangen politici

door The Vremde Mirror

Onder grote persbelangstelling werd gisteren de Partij voor Politici (PvP) boven het doopvont gehouden. Zo krijgt deze minderbedeelde bevolkingsgroep eindelijk een stem.

johanvdl

‘Eindelijk denkt de politiek aan ons.’

Stichter Bert Anciaux (ex-veel) vindt dat de politiek politici onvoldoende beschermt. ‘Politici worden achtergesteld en verwaarloosd omdat het voor de traditionele partijen electoraal niet interessant is aan ze te denken.’

‘Er is in de eerste plaats de nijpende werkonzekerheid.’ Anciaux pleit er daarom voor om verkiezingen af te schaffen. ‘Alsof arbeiders bij grote bedrijven en multinationals democratisch kunnen weggestemd worden en op straat komen te staan. Het kot zou te klein zijn.’

Een pijnpunt dat ook voorzitter van N-VA Bart De Wever benoemt. ‘Het cumuleren van politieke functies kan die onzekerheid wegnemen,’ zegt de Antwerpse burgemeester. De volksvertegenwoordiger benadrukt dat het dan wel over betaalde mandaten moet gaan.

Karel De Gucht (Open VLD) juicht de opkomst van de PvP toe. ‘De politieke klasse denkt in de eerste plaats aan zichzelf. Dan aan ondernemers en andere kansarmen waar er veel stemmen te rapen vallen. Politici vallen dan doorgaans uit de boot en moeten het stellen met een bonusje hier, een mandaatje daar, een riante ontslagvergoeding ginds. Maar blijven voor de rest in de ijselijke kou staan.’

Anciaux rekent op de stem van alle politici. Dat schijnt geen ijdele droom. ‘Politici zijn omdat niemand het voor hen opneemt niet aan één partij gebonden. Vaak weten ze gewoon niet voor wie ze moeten stemmen. De PvP brengt daar denkelijk verandering in,’ voorspelt politicoloog Carl Devos.

‘Een geweldig mooi initiatief,’ vindt ook Johan Vande Lanotte (sp.a). ‘Eindelijk denkt de politiek aan ons. Mijn stem hebben ze.’