Nog maximaal 30 km/uur bij overrijden van fietser

door The Vremde Mirror

Moeten we met zijn allen fietsers wat trager overrijden? Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is het idee alvast genegen. ‘Fietsers waren oorspronkelijk bedoeld als natuurlijke verkeersremmers, die functie moet weer in ere hersteld.’

Het wordt gemakkelijk vergeten. Fietsers, levende wezens bestaande uit vlees, bloed en beenderen en in dat opzicht niet fel verschillend van menig automobilist, moesten aanvankelijk autobestuurders eraan herinneren hun snelheid een beetje te matigen.

Omdat het millimeterbrede fietspad niet in het midden van de rijbaan ligt, maar aan de zijkant, vergeten vele automobilisten dat fietsers snelheidsremmers zijn, de massale aanleg van fietssuggestiestroken ten spijt. Weyts wil hen daar weer aan herinneren door automobilisten te trakteren op een bekeuring indien ze bij het overrijden van een fietser sneller rijden dan 30 kilometer per uur.

Automobilisten hekelen Weyts, onder wie Peter (47). ‘Dikwijls gebeurt het overrijden van fietsers bij overdreven snelheid, maar het kan vaak niet anders. Op een doorlopend fietspad bijvoorbeeld, dat zo snel en blindelings mogelijk dient gekruist te worden. Ik zie vooral het begin van een verbod om fietsers te overrijden, weer een fijne Vlaamse traditie die dreigt te verdwijnen.’

Weyts weerlegt die kritiek. ‘Een fietser is vele goedkoper dan een verkeersdrempel, bij hoge snelheid is de schade aan de carrosserie ook groter en een lagere snelheid is beter voor het milieu. Ik zie uitsluitend voordelen,’ aldus Weyts.

‘Veranderingen roepen weerstand op. Ik maak er een strijdpunt van: liquideer fietsers op een humane wijze. Hallo, het is 2017.’ Dat criticasters hem een gebrek aan realisme verwijten? ‘Liever te idealistisch dan te cynisch.’