Mea culpa: wij vergaten u te melden dat het glad is

door The Vremde Mirror

Wij zijn niet te beroerd om door het stof te kruipen wanneer wij in de fout zijn gegaan. Het was gisteren en is vanmorgen glad op de wegen. Niet zomaar glad, gevaarlijk glad. Wij vergaten u te zeggen dat gevaarlijk gladde wegen best verraderlijk kunnen zijn. Kan natuurlijk niet door de beugel.

We vergaten u te melden hoe moeilijk berijd- en bewandelbaar een gladde weg is. Dat u voorzichtig hoort te zijn en dat u best met bewegen wacht tot deze middag (dan hebt u minder kans om te vallen). Dat is nu niet gebeurd. Onze schuld dat u gevallen bent. Aan de hand van sneeuw, aanvriezende regen en VRT-cameraploegen op iedere straathoek alleen kunt u niet weten dat het glad is.

We vergaten iemand in volle avondspits naar de Brusselse ring te sturen, die aldaar voor de camera de verkeerssituatie in het hele land beschrijft. Onmogelijk zulks thuis te doen omdat je dan op de achtergrond de beleving van traag schuifelende wagens en de altijd aanwezige kans op een kettingbotsing mist. Onbetamelijk.

We vergaten een bejaarde op straat aan het woord te laten die deze gladheid nog nooit gezien heeft. Historisch dieptepunt.

We vergaten iemand te interviewen die iemand anders zag vallen, maar zonder veel erg. We vroegen bijgevolg ook niet of het glad het is, hoe glad het is en om het antwoord opnieuw te geven, maar dan graag met meer nadruk op het feit dat het zot gevaarlijk glad is. Helaas, ook dat boden we u niet.

We vergaten u te waarschuwen voor kinderlijke Journaalitems en de opwinding die een beetje bevroren water kan veroorzaken bij journalisten. Tip hiertegen: ga de baan op, sta in de file. Let op dat u niet betrokken raakt in een ongeval of u mag het uitleggen voor een cameraploeg. Dat hebben we allemaal niet gedaan. Onvergeeflijk.

We zijn tot inzicht gekomen dat we onze taken niet naar behoren hebben vervuld en dat onze minimale berichtgeving totaal misplaatst is. Zonder diepgaande uitleg wat gladheid juist inhoudt en beelden van mensen die uitschuiven redt u het niet. Hadden we moeten weten. Onze excuses.

Om het enigszins goed te maken hieronder een filmpje van fietsers die op hun bek gaan.