Open VLD trekt naar kiezer met ‘liever geen slogan: het is zo al pijnlijk genoeg’

door The Vremde Mirror

Met de slogan ‘liever geen slogan: het is zo al pijnlijk genoeg’ wil Open VLD de kiezer op 14 oktober overtuigen. ‘We willen geen verkeerde verwachtingen scheppen,’ duidt voorzitster Gwendolyn Rutten.

Rutten was onaangenaam verrast toen er journalisten opdoken op de voorstelling van de nieuwe slogan. ‘We wilden dit in alle stilte afhandelen. Een verkiezingsslogan is niks om aan de grote klok te hangen of zo. Je kunt er alleen maar kiezers mee afschrikken.’

Rutten legt uit: ‘Ofwel schept een verkiezingsslogan verwachtingen en die kunnen we niet waarmaken. Ofwel is de holle symboliek zo tenenkrommend dat dit elk weldenkend mens wegjaagt. We hebben dat nu – denk ik – vermeden, maar zeker ben je daar nooit van. Dus blazen we liever niet te hoog van de toren.’

De voorzitster concludeert: ‘Weet je, Open VLD’ers zijn doeners. Die zitten niet heel der dagen misplaatst trots hun nieuwe verkiezingsslogan te tweeten, die gooien hun zelfrespect niet te grabbel voor een minuut in Het Journaal. Beleid voeren op basis van onze liberale principes. Dat moeten we gewoon doen.’