‘Hypocriet om actie tegen opwarming aarde te eisen als je zelf slachtoffer wordt van klimaatverandering’

door The Vremde Mirror

Al wekenlang wordt de 16-jarige Greta Thunberg voorgesteld als een idealistisch meisje dat de klimaatverandering bovengemiddeld ernstig neemt. Meer en meer mensen stellen zich de vraag: handelt ze niet gewoon uit plat eigenbelang? Want ja, zij wil een leefbare aarde. En op die aarde woont zij.

Patrick (49-jarige twitteraar) denkt het van wel. ‘Ik heb er duidelijke aanwijzingen voor. Thunberg is nu 16, dus 47 in 2050. Het is haar te doen om het verzekeren van haar eigen toekomst en die van haar kinderen. Helemaal niet omdat de aarde opwarmt. En ik zou op mijn CO2-uitstoot moeten letten. Wat een achterbakse en hypocriete trut.’

Dat ze nooit het vliegtuig neemt, sterkt Patrick in zijn opvattingen. ‘Ah nee, ze gaat haar eigen toekomst niet vernielen. En ze verlangt dat van anderen ook. Louter eigenbelang. Nul idealisme. Een opmerking die in het algemeen geldt: veel klimaatbewuste mensen willen gewoon dat zijzelf en hun nageslacht in een gezonde wereld kunnen leven. Niets altruïsme.’

‘Blij dat ik haar ontmaskerd heb,’ zucht Patrick. ‘Het is in haar belang dat het klimaat niet naar de verdoemenis gaat, maar dat hoor je in de media niet. Dat moet je allemaal zelf uitzoeken. Ik heb kinderen, dus hoor je mij klagen over de klimaatverandering? Nee, ik ben geen opportunist en het klimaat kan me dus geen barst schelen.’

‘Eigenlijk zouden we alleen kinderloze tachtigers en negentigers over het klimaat mogen horen,’ vindt Patrick. ‘Die hebben tenminste geen baat bij toekomstgerichte besluiten.’