Theo Francken vindt zichzelf niet terug op lijst Vlaams Belang

door The Vremde Mirror

Grote paniek omstreeks 8.30 in een stemlokaal te Lubbeek. Uit een van de stemhokjes stijgt getier en gevloek op. ‘Ik wil op mezelf kunnen stemmen. Komaan. Waar sta ik? Zo vals, zo oneerlijk. Bah bah bah. So sad. Retweet als je het eens bent.’

© Wikimedia Commons

De ijselijke kreten werden gevolgd door enkele minuten stilte, slechts onderbroken door zacht gesnik, waarna uit het stemhokje een hevig geëmotioneerde Theo Francken stapte.

‘Ik wilde op mezelf stemmen, maar vond mijn naam niet terug’, verklaart hij zijn geroep. ‘Ik ben er nochtans zeker van dat ik een plaats had op de Kamerlijst van Vlaams Belang. Een smerige streek van links. Theo Francken mag en zal de verkiezingen niet winnen.’

‘Ik heb dan maar op Dries Van Langenhove gestemd. Al een geluk dat die meedeed of ik was beter thuisgebleven.’